Voetverzorging bij diabetici vereist extra zorg. Regelmatige controle en indien nodig behandeling door de pedicure bij diabetici kan ernstige gevolgen voorkomen. Hier leest u meer over de diabetische voet en de reden waarom pedicures daarvoor speciaal gecertificeerd moeten zijn.

 

Diabetische voeten vereisen extra zorg:

 

De voeten van diabetische patienten kunnen namelijk extra kwetsbaar zijn en hierdoor is een speciale behandeling geboden. De voeten zijn vaak extra kwetsbaar omdat:

 

De bloedsomloop in benen en voeten kan verminderen

Het gevoel in de voeten kan verminderen of uitvallen

De voeten van stand kunnen veranderen

 

 

Algemene adviezen voor de diabetische patienten

 

Controleer dagelijks uw voeten op eventuele wondjes of huidbeschadigingen

Ga regelmatig fietsen of wandelen en doe(dagelijks)voetoefeningen

Laat uw voeten regelmatig behandelen door een pedicure aangesloten bij Provoet met de aantekening diabetische voet.

 

Vergoeding

 

Als u als diabetisch patient naar een pedicure gaat met de aantekening"diabetische voet"dan kunt u in sommige gevallen in aanmerking komen voor een vergoeding(tegemoetkoming) van de behandelingskosten.

 

Prijs € 29.00